Category Archives: CSS

CSS (pjesa e fundit)

CSS (Cascading Style Sheets) është një stil i përdorur për të përshkruar semantikën e prezantimit të shkruar në një gjuhë markup. Aplikimi i saj më i zakonshëm është te faqet ueb të shkruara në HTML, XHTML, por kjo gjithashtu mund të përdoret për dokumente XML.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
img.home
{
width:46px;
height:44px;
background:url(img_navsprites.gif) 0 0;
}
img.next
{
width:43px;
height:44px;
background:url(img_navsprites.gif) -91px 0;
}
</style>
</head> 

<body>
<img class=”home” src=”img_trans.gif” width=”1″ height=”1″ />
<br><br>
<img class=”next” src=”img_trans.gif” width=”1″ height=”1″ />
</body>
</html>

Untitled

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
input[type=”text”]
{
width:150px;
display:block;
margin-bottom:10px;
background-color:yellow;
}
input[type=”button”]
{
width:120px;
margin-left:35px;
display:block;
}
</style>
</head>
<body> 

<form name=”input” action=”” method=”get”>
Firstname:<input type=”text” name=”Name” value=”Krokodili” size=”20″>
Lastname:<input type=”text” name=”Name” value=”Showtime” size=”20″>
<input type=”button” value=”buton”>

</form>
</body>
</html>

Untitled

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
div.img
{
margin: 2px;
border: 1px solid #0000ff;
height: auto;
width: auto;
float: left;
text-align: center;
}
div.img img
{
display: inline;
margin: 3px;
border: 1px solid #ffffff;
}
div.img a:hover img {border: 1px solid #0000ff;}
div.desc
{
text-align: center;
font-weight: normal;
width: 120px;
margin: 2px;
}
</style>
</head>
<body>

<div class=”img”>
<a target=”_blank” href=”klematis_big.htm”><img src=”klematis_small.jpg” alt=”Klematis” width=”110″ height=”90″></a>
<div class=”desc”>Shto pershkrimin</div>
</div>
<div class=”img”>
<a target=”_blank” href=”klematis2_big.htm”><img src=”klematis2_small.jpg” alt=”Klematis” width=”110″ height=”90″></a>
<div class=”desc”>Shto pershkrimin</div>
</div>
<div class=”img”>
<a target=”_blank” href=”klematis3_big.htm”><img src=”klematis3_small.jpg” alt=”Klematis” width=”110″ height=”90″></a>
<div class=”desc”>Shto pershkrimin</div>
</div>
<div class=”img”>
<a target=”_blank” href=”klematis4_big.htm”><img src=”klematis4_small.jpg” alt=”Klematis” width=”110″ height=”90″></a>
<div class=”desc”>Shto pershkrimin</div>
</div>

</body>
</html>

 

Faleminderit qe keni ndjekur leksionet mbi CSS.

Advertisements

CSS(pjesa e tetë)

CSS (Cascading Style Sheets) është një stil i përdorur për të përshkruar semantikën e prezantimit të shkruar në një gjuhë markup. Aplikimi i saj më i zakonshëm është te faqet ueb të shkruara në HTML, XHTML, por kjo gjithashtu mund të përdoret për dokumente XML.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p:first-letter
{
color:#ff0000;
font-size:xx-large;
}
p:first-line
{
color:#0000ff;
font-variant:small-caps;
}
</style>
</head> 

<body>
<p>Mireseerdhet tek portali yne</p>
</body>
</html>

Untitled

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
h1:after {content:url(smiley.gif);}
</style>
</head> 

<body>
<h1>Ky eshte nje paragraf</h1>
<p>Mireserdhet ne portalin tone</p>
<h1>Ky eshte nje paragraf</h1>
</body>
</html>

Untitled

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<ul>
<li><a href=”#Kompjuter”>Kompjuter</a></li>
<li><a href=”#Telefoni”>Telefoni</a></li>
<li><a href=”#Apple”>Apple</a></li>
<li><a href=”#Auto”>Auto</a></li>
</ul>

</body>
</html>

 

CSS (pjesa e shtatë)

CSS (Cascading Style Sheets) është një stil i përdorur për të përshkruar semantikën e prezantimit të shkruar në një gjuhë markup. Aplikimi i saj më i zakonshëm është te faqet ueb të shkruara në HTML, XHTML, por kjo gjithashtu mund të përdoret për dokumente XML.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.thumbnail
{
float:left;
width:110px;
height:90px;
margin:5px;
}
</style>
</head> 

<body>
<h3>Foto Galeri</h3>
<img class=”thumbnail” src=”klematis_small.jpg” width=”107″ height=”90″>
<img class=”thumbnail” src=”klematis2_small.jpg” width=”107″ height=”80″>
<img class=”thumbnail” src=”klematis3_small.jpg” width=”116″ height=”90″>
<img class=”thumbnail” src=”klematis4_small.jpg” width=”120″ height=”90″>
<img class=”thumbnail” src=”klematis_small.jpg” width=”107″ height=”90″>
<img class=”thumbnail” src=”klematis2_small.jpg” width=”107″ height=”80″>
<img class=”thumbnail” src=”klematis3_small.jpg” width=”116″ height=”90″>
<img class=”thumbnail” src=”klematis4_small.jpg” width=”120″ height=”90″>
</body>
</html>

Untitled

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.right
{
position:absolute;
right:0px;
width:300px;
background-color:#b0e0e6;
}
</style>
</head> 

<body>
<div class=”right”>
<p>Krokodili.com portali i vetem teknologjik</p>
<p>’Portal teknologjik qe ofron informacione te shumta’</p>
</div>
</body>
</html>

 

Untitled

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p > i:first-child
{
color:blue;
}
</style>
</head>

<body>
<p>Une jam <i>strong</i> krokodili<i>strong</i> .com</p>
<p>Une jam <i>strong</i> krokodili<i>strong</i> .com</p>
</body>
</html>

 

CSS (pjesa e gjashtë)

CSS (Cascading Style Sheets) është një stil i përdorur për të përshkruar semantikën e prezantimit të shkruar në një gjuhë markup. Aplikimi i saj më i zakonshëm është te faqet ueb të shkruara në HTML, XHTML, por kjo gjithashtu mund të përdoret për dokumente XML.

<html>
<head>
<style>
p.one
{
border-style:solid;
border-width:5px;
}
p.two
{
border-style:solid;
border-width:medium;
}
p.three
{
border-style:solid;
border-width:1px;
}
</style>
</head><body>
<p class=”one”>text.</p>
<p class=”two”>text.</p>
<p class=”three”>text.</p> 

</body>

</html>

tabela

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p.one
{
border-style:solid;
border-color:red;
}
p.two
{
border-style:solid;
border-color:#98bf21;
}
</style>
</head><body>
<p class=”one”> red border</p>
<p class=”two”>green border</p> 

</body>
</html>

tabela

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p
{
border-style:dotted solid;
}
</style>
</head>

<body>
<p>border.</p>
</body>
</html>

 

CSS (pjesa e pestë)

CSS (Cascading Style Sheets) është një stil i përdorur për të përshkruar semantikën e prezantimit të shkruar në një gjuhë markup. Aplikimi i saj më i zakonshëm është tek faqet ueb të shkruara në HTML, XHTML, por kjo gjithashtu mund të përdoret për dokumente XML.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
ul.a {list-style-type:circle;}
ul.b {list-style-type:square;}
ol.c {list-style-type:upper-roman;}
ol.d {list-style-type:lower-alpha;}
</style>
</head><body>
<p>Shembull liste:</p> 

<ul class=”a”>
<li>Kompjuter</li>
<li>iPhone</li>
<li>iPad</li>
</ul>

<ul class=”b”>
<li>Kompjuter</li>
<li>iPhone</li>
<li>iPad</li>
</ul>

<p>Shembull liste:</p>

<ol class=”c”>
<li>Kompjuter</li>
<li>iPhone</li>
<li>iPad</li>
</ol>

<ol class=”d”>
<li>Kompjuter</li>
<li>iPhone</li>
<li>iPad</li>
</ol>

</body>
</html>

Shembull liste:

  • Kompjuter
  • iPhone
  • iPad
  • Kompjuter
  • iPhone
  • iPad

Shembull liste:

I.Kompjuter

II.iPhone

III.iPad

a.Kompjuter

b.iPhone

c.iPad

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table,th,td
{
border:1px solid black;
}
</style>
</head><body>
<table>
<tr>
<th>Emri</th>
<th>Mbiemri</th>
</tr>
<tr>
<td>Sokol</td>
<td>Paridi</td>
</tr>
<tr>
<td>Ilda</td>
<td>Viola</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

tabela

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table, td, th
{
border:1px solid green;
}
th
{
background-color:green;
color:white;
}
</style>
</head>

<body>
<table>
<tr>
<th>Emri</th>
<th>Mbiemri</th>
<th>Savings</th>
</tr>
<tr>
<td>Peter</td>
<td>Griffin</td>
<td>$100</td>
</tr>
<tr>
<td>Lois</td>
<td>Griffin</td>
<td>$150</td>
</tr>
<tr>
<td>Joe</td>
<td>Swanson</td>
<td>$300</td>
</tr>
<tr>
<td>Cleveland</td>
<td>Brown</td>
<td>$250</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

 

CSS (pjesa e katërt)

CSS (Cascading Style Sheets) është një stil i përdorur për të përshkruar semantikën e prezantimit të shkruar në një gjuhë markup. Aplikimi i saj më i zakonshëm është te faqet ueb të shkruara në HTML, XHTML, por kjo gjithashtu mund të përdoret për dokumente XML.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
h1 {text-decoration:overline;}
h2 {text-decoration:line-through;}
h3 {text-decoration:underline;}
</style>
</head><body>
<h1>heading 1</h1>
<h2> heading 2</h2>
<h3>heading 3</h3>
</body></html>

heading 1

heading 2

heading 3

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p.serif{font-family:”Times New Roman”,Times,serif;}
p.sansserif{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;}
</style>
</head><body>
<h1>CSS font-family</h1>
<p class=”serif”>Paragraf i shkruar me Times New Roman font.</p>
<p class=”sansserif”>Paragraf i shkruar me the Arial font.</p></body>
</html>

CSS font-family

Paragraf i shkruar me Times New Roman font.

Paragraf i shkruar me the Arial font.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
a:link {color:#FF0000;} /* unvisited link */
a:visited {color:#00FF00;} /* visited link */
a:hover {color:#FF00FF;} /* mouse over link */
a:active {color:#0000FF;} /* selected link */
</style>
</head>

<body>
<p><b><a href=”default.asp” target=”_blank”>Ky eshte nje link</a></b></p>
</body>
</html>

CSS pjesa e tretë

CSS (Cascading Style Sheets) është një stil i përdorur për të përshkruar semantiken e prezantimit të shkruar në një gjuhë markup. Aplikimi i saj më i zakonshëm është tek faqet ueb të shkruara në HTML, XHTML, por kjo gjithashtu mund të përdoret për dokumente XML.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {background-image:url(‘paper.gif’);}
</style>
</head> 

<body>
<h1>Pershendetje</h1>
</body>

</html>

Untitled

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body
{
background-image:url(‘gradient2.png’);
}
</style>
</head> 

<body>
<h1>Pershendetje!</h1>
</body>

</html>

Untitled

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {color:red;}
h1 {color:#00ff00;}
p.ex {color:rgb(0,0,255);}
</style>
</head>

<body>
<h1>Ky eshte heading 1</h1>
<p>Shikoni ndryshimin ne kete ngjyre.</p>
<p class=”ex”>Ky eshte nje paragraf me nje klase=”ex”. teksti ka ngjyre blu.</p>
</body>
</html>