Category Archives: Javascript

JavaScript (pjesa e shtatë)

JavaScript është një gjuhë e shruar që përdoret për Ueb-in.

JavaScript është përdorur në shumicën e faqeve Ueb për të shtuar funksionalitetin  e faqeve. JavaScript është e lehtë për tu mësuar.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
function validateForm()
{
var x=document.forms[“myForm”][“fname”].value;
if (x==null || x==””)
{
alert(“Emri jot eshte jashte”);
return false;
}
}
</script>
</head> 

<body>
<form name=”myForm” action=”demo_form.asp” onsubmit=”return validateForm()” method=”post”>
Emri: <input type=”text” name=”fname”>
<input type=”submit” value=”Vazhdo”>
</form>
</body>

</html>

Emri:  
<!DOCTYPE html>
<html>
<body> 

<p id=”demo”></p>

<script>
var w=window.innerWidth
|| document.documentElement.clientWidth
|| document.body.clientWidth;

var h=window.innerHeight
|| document.documentElement.clientHeight
|| document.body.clientHeight;

x=document.getElementById(“demo”);
x.innerHTML=”Browseri ka keto permasa gjeresi: ” + w + “, gjatesi: ” + h + “.”
</script>

</body>
</html>

Browseri ka keto permasa gjeresi: 558, gjatesi: 464.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
function newDoc()
{
window.location.assign(“http://www.krokodili.com/”)
}
</script>
</head>
<body>

<input type=”button” value=”Hap nje dokument” onclick=”newDoc()”>

</body>
</html>

 

Advertisements

JavaScript (pjesa e gjashtë)

JavaScript është një gjuhë e shruar që përdoret për Ueb-in.

JavaScript është përdorur në shumicën e faqeve Ueb për të shtuar funksionalitetin  e faqeve. JavaScript është e lehtë për tu mësuar.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body><p>Kliko mbi butonin per te pare se cdo te ndodhe</p>
<button onclick=”myFunction()”>Provo</button>
<p id=”demo”></p> 

<script>
function myFunction()
{
var x=””,i=0;
for (i=0;i<10;i++)
{
if (i==3)
{
break;
}
x=x + “Numri eshte ” + i + “<br>”;
}
document.getElementById(“demo”).innerHTML=x;
}
</script>

</body>
</html>

Kliko mbi butonin per te pare se cdo te ndodheProvo
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
var txt=””;
function message()
{
try
{
adddlert(“Welcome guest!”);
}
catch(err)
{
txt=”Ka gabime ne faqe\n\n”;
txt+=”Pershkrimi i gabimit: ” + err.message + “\n\n”;
txt+=”Kliko OK per te vazhduar.\n\n”;
alert(txt);
}
}
</script>
</head><body>
<input type=”button” value=”Shiko mesazhin” onclick=”message()” />
</body> 

</html>

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<script>
function myFunction()
{
try
{
var x=document.getElementById(“demo”).value;
if(x==””) throw “bosh”;
if(isNaN(x)) throw “ska numer”;
if(x>10) throw “shumë i lartë”;
if(x<5) throw “shumë i ulët”;
}
catch(err)
{
var y=document.getElementById(“mess”);
y.innerHTML=”Error: ” + err + “.”;
}
}
</script>

<h1>JAVASCRIPT</h1>
<p>Shruaj nje numer nga 5-10:</p>
<input id=”demo” type=”text”>
<button type=”button” onclick=”myFunction()”>Testo eksperimentin</button>
<p id=”mess”></p>

</body>
</html>

Javascript (pjesa e pestë)

JavaScript është një gjuhë e shruar që përdoret për Ueb-in.

JavaScript është përdorur në shumicën e faqeve Ueb për të shtuar funksionalitetin  e faqeve. JavaScript është e lehtë për tu mësuar.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body><p>Kliko ketu per te pare se cfare ndodh</p><button onclick=”myFunction()”>Kliko</button><p id=”demo”></p> 

<script>
function myFunction()
{
var x=””;
var time=new Date().getHours();
if (time<10)
{
x=”Good morning”;
}
else if (time<20)
{
x=”Good day”;
}
else
{
x=”Good evening”;
}
document.getElementById(“demo”).innerHTML=x;
}
</script>

</body>
</html>

Kliko ketu per te pare se cfare ndodh 

Kliko

<!DOCTYPE html>
<html>
<body><p>Kliko per te pare se cfare dite ehste sot</p><button onclick=”myFunction()”>Shiko</button><p id=”demo”></p> 

<script>
function myFunction()
{
var x;
var d=new Date().getDay();
switch (d)
{
case 0:
x=”Sot eshte e hene”;
break;
case 1:
x=”Sot eshte e marte”;
break;
case 2:
x=”Sot eshte e merkure”;
break;
case 3:
x=”Sot eshte e enjte”;
break;
case 4:
x=”Sot eshte e premte”;
break;
case 5:
x=”Sot eshte e shtune”;
break;
case 6:
x=”Sot eshte e djele”;
break;
}
document.getElementById(“demo”).innerHTML=x;
}
</script>

</body>
</html>

Kliko per te pare se cfare dite ehste sot 

Shiko

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<script>
cars=[“BMW”,”Volvo”,”Saab”,”Ford”];
var i=0;
while (cars[i])
{
document.write(cars[i] + “<br>”);
i++;
}
</script>

</body>
</html>

Javascript (pjesa e katërt)

JavaScript është një gjuhë e shruar që përdoret për Ueb-in.

JavaScript është përdorur në shumicën e faqeve Ueb për të shtuar funksionalitetin  e faqeve. JavaScript është e lehtë për tu mësuar.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body> 

<script>

var x1=34.00;
var x2=34;
var y=123e5;
var z=123e-5;

document.write(x1 + “<br>”)
document.write(x2 + “<br>”)
document.write(y + “<br>”)
document.write(z + “<br>”)

</script>

</body>
</html>

34
34
12300000
0.00123

<!DOCTYPE html>
<html>
<body> 

<script>
var person=new Object();
person.firstname=”John”;
person.lastname=”Doe”;
person.age=50;
person.eyecolor=”blue”;
document.write(person.firstname + ” eshte ” + person.age + ” vjec.”);
</script>

</body>
</html>

John eshte 50 vjec.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Kliko mbi butonin per te thirrur nje funsion</p>

<button onclick=”myFunction(‘Korkodili’,’portal teknologjik’)”>Provo</button>

<script>
function myFunction(name,job)
{
alert(“Mireseerdhe ” + name + “, eshte nje ” + job);
}
</script>

</body>
</html>

 

JavaScript (pjesa e tretë)

JavaScript është një gjuhë e shruar që përdoret për Ueb-in.

JavaScript është përdorur në shumicën e faqeve Ueb për të shtuar funksionalitetin  e faqeve. JavaScript është e lehtë për tu mësuar.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body> 

<p id=”myP”></p>

<script>
var x=5; // Deklaro X
var y=x+2; // Deklaro Y
document.getElementById(“myP”).innerHTML=y // Shkruaj vleren e Y
</script>

<p><strong>Shenim:</strong> Komentet nuk jane te ekzekutueshme</p>

</body>
</html>

7

Shenim: Komentet nuk jane te ekzekutueshme

<!DOCTYPE html>
<html>
<body> 

<script>
var pi=3.14;
var person=”Krokodili”;
var answer=’Po une jam’;

document.write(pi + “<br>”);
document.write(person + “<br>”);
document.write(answer + “<br>”);
</script>

</body>
</html>

3.14
Krokodili
Po une jam

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<script>
var x=5;
var y=6;
var z=x+y;

document.write(x + “<br>”);
document.write(y + “<br>”);
document.write(z + “<br>”);
</script>

</body>
</html>

JavaScript (pjesa e dytë)

JavaScript është një gjuhë e shruar që përdoret për Ueb-in.

JavaScript është përdorur në shumicën e faqeve Ueb për të shtuar funksionalitetin  e faqeve. JavaScript është e lehtë për tu mësuar.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
function myFunction()
{
document.getElementById(“demo”).innerHTML=”Funksioni i pare JavaScript”;
}
</script>
</head>

 

<body>

<h1>Faqja ime</h1>

<p id=”demo”>NJe paragraf</p>

<button type=”button” onclick=”myFunction()”>Provoje</button>

</body>
</html>

Faqja ime

NJe paragraf

Provoje

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

 

<h1>Faqja ime</h1>

<p id=”myPar”>Une jam nje paragraf</p>
<div id=”myDiv”>Une jam nje div.</div>

<p>
<button type=”button” onclick=”myFunction()”>Provo</button>
</p>

<script>
function myFunction()
{
document.getElementById(“myPar”).innerHTML=”Ckemi”;
document.getElementById(“myDiv”).innerHTML=”Si jeni?”;
}
</script>

<p>Kur te klikoni mbi “Provo”, do te ndryshojne dy elemente.</p>

</body>
</html>

Faqja ime

Une jam nje paragraf

Une jam nje div.

Provo

Kur te klikoni mbi “Provo”, do te ndryshojne dy elemente.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 id=”myH1″></h1>

<p id=”myP”></p>

<script>
// Shruaj heading:
document.getElementById(“myH1″).innerHTML=”Mireserdhe ne kryefaqen”;
// Write to a paragraph:
document.getElementById(“myP”).innerHTML=”Ky ehste paragrafi im i pare.”;
</script>

<p><strong>Shenim:</strong> Komentet nuk jane te ekzekutueshme .</p>

</body>
</html>

JavaScript (Pjesa e parë)

JavaScript është një gjuhë e shruar që përdoret për Ueb-in.

JavaScript është përdorur në shumicën e faqeve Ueb për të shtuar funksionalitetin  e faqeve. JavaScript është e lehtë për tu mësuar.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
function displayDate()
{
document.getElementById(“demo”).innerHTML=Date();
}
</script>
</head>
<body><h1>JavaSript i pare</h1>
<p id=”demo”>Ky eshte nje paragraf.</p> 

<button type=”button” onclick=”displayDate()”>Paraqit daten</button>

</body>
</html>

JavaSript i pare

Ky eshte nje paragraf.

Paraqit daten

<!DOCTYPE html>
<html>
<body><h1>JavaScript</h1> 

<p id=”demo”>
JavaScript mund të ndryshojë përmbajtjen e një element HTML.
</p>

<script>
function myFunction()
{
x=document.getElementById(“demo”); // Gjej elementin
x.innerHTML=”Hello JavaScript!”; // Ndrysho permbajtjen
}
</script>

<button type=”button” onclick=”myFunction()”>Kliko mbi mua!</button>

</body>
</html>

JavaScript

JavaScript mund të ndryshojë përmbajtjen e një element HTML.

Kliko mbi mua!

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script>
function changeImage()
{
element=document.getElementById(‘myimage’)
if (element.src.match(“bulbon”))
{
element.src=”pic_bulboff.gif”;
}
else
{
element.src=”pic_bulbon.gif”;
}
}
</script>

<img id=”myimage” onclick=”changeImage()”
src=”pic_bulboff.gif” width=”100″ height=”180″>

<p>Kliko mbi llamben per ta ndezur/fikur ate</p>

</body>
</html>