CSS (pjesa e fundit)

CSS (Cascading Style Sheets) është një stil i përdorur për të përshkruar semantikën e prezantimit të shkruar në një gjuhë markup. Aplikimi i saj më i zakonshëm është te faqet ueb të shkruara në HTML, XHTML, por kjo gjithashtu mund të përdoret për dokumente XML.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
img.home
{
width:46px;
height:44px;
background:url(img_navsprites.gif) 0 0;
}
img.next
{
width:43px;
height:44px;
background:url(img_navsprites.gif) -91px 0;
}
</style>
</head> 

<body>
<img class=”home” src=”img_trans.gif” width=”1″ height=”1″ />
<br><br>
<img class=”next” src=”img_trans.gif” width=”1″ height=”1″ />
</body>
</html>

Untitled

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
input[type=”text”]
{
width:150px;
display:block;
margin-bottom:10px;
background-color:yellow;
}
input[type=”button”]
{
width:120px;
margin-left:35px;
display:block;
}
</style>
</head>
<body> 

<form name=”input” action=”” method=”get”>
Firstname:<input type=”text” name=”Name” value=”Krokodili” size=”20″>
Lastname:<input type=”text” name=”Name” value=”Showtime” size=”20″>
<input type=”button” value=”buton”>

</form>
</body>
</html>

Untitled

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
div.img
{
margin: 2px;
border: 1px solid #0000ff;
height: auto;
width: auto;
float: left;
text-align: center;
}
div.img img
{
display: inline;
margin: 3px;
border: 1px solid #ffffff;
}
div.img a:hover img {border: 1px solid #0000ff;}
div.desc
{
text-align: center;
font-weight: normal;
width: 120px;
margin: 2px;
}
</style>
</head>
<body>

<div class=”img”>
<a target=”_blank” href=”klematis_big.htm”><img src=”klematis_small.jpg” alt=”Klematis” width=”110″ height=”90″></a>
<div class=”desc”>Shto pershkrimin</div>
</div>
<div class=”img”>
<a target=”_blank” href=”klematis2_big.htm”><img src=”klematis2_small.jpg” alt=”Klematis” width=”110″ height=”90″></a>
<div class=”desc”>Shto pershkrimin</div>
</div>
<div class=”img”>
<a target=”_blank” href=”klematis3_big.htm”><img src=”klematis3_small.jpg” alt=”Klematis” width=”110″ height=”90″></a>
<div class=”desc”>Shto pershkrimin</div>
</div>
<div class=”img”>
<a target=”_blank” href=”klematis4_big.htm”><img src=”klematis4_small.jpg” alt=”Klematis” width=”110″ height=”90″></a>
<div class=”desc”>Shto pershkrimin</div>
</div>

</body>
</html>

 

Faleminderit qe keni ndjekur leksionet mbi CSS.

Advertisements

Posted on May 24, 2013, in CSS and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: