CSS (pjesa e katërt)

CSS (Cascading Style Sheets) është një stil i përdorur për të përshkruar semantikën e prezantimit të shkruar në një gjuhë markup. Aplikimi i saj më i zakonshëm është te faqet ueb të shkruara në HTML, XHTML, por kjo gjithashtu mund të përdoret për dokumente XML.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
h1 {text-decoration:overline;}
h2 {text-decoration:line-through;}
h3 {text-decoration:underline;}
</style>
</head><body>
<h1>heading 1</h1>
<h2> heading 2</h2>
<h3>heading 3</h3>
</body></html>

heading 1

heading 2

heading 3

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p.serif{font-family:”Times New Roman”,Times,serif;}
p.sansserif{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;}
</style>
</head><body>
<h1>CSS font-family</h1>
<p class=”serif”>Paragraf i shkruar me Times New Roman font.</p>
<p class=”sansserif”>Paragraf i shkruar me the Arial font.</p></body>
</html>

CSS font-family

Paragraf i shkruar me Times New Roman font.

Paragraf i shkruar me the Arial font.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
a:link {color:#FF0000;} /* unvisited link */
a:visited {color:#00FF00;} /* visited link */
a:hover {color:#FF00FF;} /* mouse over link */
a:active {color:#0000FF;} /* selected link */
</style>
</head>

<body>
<p><b><a href=”default.asp” target=”_blank”>Ky eshte nje link</a></b></p>
</body>
</html>

Advertisements

Posted on May 24, 2013, in CSS and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: