CSS pjesa e tretë

CSS (Cascading Style Sheets) është një stil i përdorur për të përshkruar semantiken e prezantimit të shkruar në një gjuhë markup. Aplikimi i saj më i zakonshëm është tek faqet ueb të shkruara në HTML, XHTML, por kjo gjithashtu mund të përdoret për dokumente XML.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {background-image:url(‘paper.gif’);}
</style>
</head> 

<body>
<h1>Pershendetje</h1>
</body>

</html>

Untitled

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body
{
background-image:url(‘gradient2.png’);
}
</style>
</head> 

<body>
<h1>Pershendetje!</h1>
</body>

</html>

Untitled

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {color:red;}
h1 {color:#00ff00;}
p.ex {color:rgb(0,0,255);}
</style>
</head>

<body>
<h1>Ky eshte heading 1</h1>
<p>Shikoni ndryshimin ne kete ngjyre.</p>
<p class=”ex”>Ky eshte nje paragraf me nje klase=”ex”. teksti ka ngjyre blu.</p>
</body>
</html>

Advertisements

Posted on April 28, 2013, in CSS and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: