CSS (pjesa e gjashtë)

CSS (Cascading Style Sheets) është një stil i përdorur për të përshkruar semantikën e prezantimit të shkruar në një gjuhë markup. Aplikimi i saj më i zakonshëm është te faqet ueb të shkruara në HTML, XHTML, por kjo gjithashtu mund të përdoret për dokumente XML.

<html>
<head>
<style>
p.one
{
border-style:solid;
border-width:5px;
}
p.two
{
border-style:solid;
border-width:medium;
}
p.three
{
border-style:solid;
border-width:1px;
}
</style>
</head><body>
<p class=”one”>text.</p>
<p class=”two”>text.</p>
<p class=”three”>text.</p> 

</body>

</html>

tabela

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p.one
{
border-style:solid;
border-color:red;
}
p.two
{
border-style:solid;
border-color:#98bf21;
}
</style>
</head><body>
<p class=”one”> red border</p>
<p class=”two”>green border</p> 

</body>
</html>

tabela

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p
{
border-style:dotted solid;
}
</style>
</head>

<body>
<p>border.</p>
</body>
</html>

 

Advertisements

Posted on May 24, 2013, in CSS and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: