Category Archives: PHP

PHP (Pjesa e Parë)

php

PHP është një gjuhë server scripting, dhe është një mjet i fuqishëm për të bërë faqet dinamike dhe interaktive Ueb.

PHP është një alternativë më gjerësisht e përdorur, e  lirë dhe efikase për  konkurrentë  të tillë si Microsoft ASP.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body><?php
echo “Scripti i pare PHP!”;
?></body>
</html>
Scripti i pare PHP!
<!DOCTYPE html><html>
<body><h1>Faqja e pare PHP!</h1><?php
echo “Hello World!”;
?></body>
</html>
Faqja e pare PHP!Hello World!
<!DOCTYPE html>
<html>
<body><?php
// This is a PHP comment line/*
This is a PHP
comment block
*/

echo “Hello World!”;
?>

</body>
</html>

Advertisements