Zgjidhja e Ushtrimeve te Leksionit 4

Një zgjidhje e ushtrimeve të leksionit 4 :

(Vëmendje:
Algoritmi i ushtrimit 4, në një version mjaft të gjatë ,por të kuptueshëm me lehtë,për ata që nuk e kuptojnë në këtë mënyrë,është i disponueshëm në komentin e parë të këtij statusi.
Për këtë algoritëm HardSoft postoi gjatë mbrëmjes një lajmërim,me këtë status që po e rifreskojmë për koherencë me lexuesit e mëvonshëm,ku në formë konkursi,cilido që do arrinte në zgjidhjen e shkurtër (që po e paraqesim me anë të këtij rifreskimi) do ishte fitues .
Fatkeqësisht askush nuk mundi,në mungesë mundësie apo kohe,ndaj na u duk i drejtë ky rifreskim.)

________________________________________________

Ushtrimi 1 :

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main () {
int x;
printf (“Shkruaj nje numer te plote: \n”);
scanf (“%d”,&x);
while (x<100){
x++;
if (x%2==0) printf (“%d\n”,x);
}
if (x>100) printf (“Numri i dhene eshte me i madh se 100.”);
getch ();
return 0;
}

________________________________________________

Ushtrimi 2 :

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main () {
int x,a=0,sh=0;
printf (“Shkruaj nje numer te plote: \n”);
scanf (“%d”,&x);
while (a<x){
sh=sh+a;
a++;
}
printf(“Shuma eshte %d .”,sh);
getch ();
return 0;
}

________________________________________________

Ushtrimi 3 :

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main () {
int x,a,sh=0,d=0,p=1;
printf (“Fut numrin e pare (me te madhin) : \n”);
scanf (“%d”,&x);
printf (“Fut numrin e dyte (te pakten 5 njesi me i vogel se i pari) : \n”);
scanf (“%d”,&a);
if(x-a>=5){
while (a<x){
sh=sh+a;
d=d-a;
p=p*a;
a++;
}
printf(“Shuma eshte %d .\nDiferenca eshte %d.\nHeresi eshte %d.”,sh,d,p);
}
else if(x-a<5)printf(“Te dhenat u futen gabim!\nJu lutem,sigurohuni te futni te dhenat ne menyren e duhur!”);
getch ();
return 0;
}

________________________________________________

Ushtrimi 4 :

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main () {
int x,ditet=0,temp1,temp2,temp3,temp4,temp5,tmin,tmax,matje=0,y=1;
float tmess,tmesd,shuma=0;
printf (“Fut stinen ne te cilen behen matjet : “);
scanf (“%d”,&x);
if(x==1)printf(“\nStina eshte pranvere.\n”);
else if(x==2)printf(“\nStina eshte vere.\n”);
else if(x==3)printf(“\nStina eshte vjeshte.\n”);
else if(x==4)printf(“\nStina eshte dimer.\n”);
else printf(“E dhena qe ju futet eshte e gabuar!\nJu lutem te futni te dhenen per stinen ne menyre korrekte!”);
while(ditet<10){
tmin=999;
tmax=-999;
tmesd=0;
printf(“\n\nPer diten e %d :”,y);
printf(“\nFut temperaturen e pare : “);
scanf(“%d”,&temp1);
if(temp1<tmin)tmin=temp1;
if(temp1>tmax)tmax=temp1;
printf(“Fut temperaturen e dyte : “);
scanf(“%d”,&temp2);
if(temp2<tmin)tmin=temp2;
if(temp2>tmax)tmax=temp2;
printf(“Fut temperaturen e trrete : “);
scanf(“%d”,&temp3);
if(temp3<tmin)tmin=temp3;
if(temp3>tmax)tmax=temp3;
printf(“Fut temperaturen e katert : “);
scanf(“%d”,&temp4);
if(temp4<tmin)tmin=temp4;
if(temp4>tmax)tmax=temp4;
printf(“Fut temperaturen e peste : “);
scanf(“%d”,&temp5);
if(temp5<tmin)tmin=temp5;
if(temp5>tmax)tmax=temp5;
printf(“\nTemperatura minimale eshte %d grade.\n”,tmin);
printf(“Temperatura maximale eshte %d grade.\n”,tmax);
tmesd=(temp1+temp2+temp3+temp4+temp5)/5;
printf(“Temperatura mesatare e dites eshte %.2f grade.”,tmesd);
matje++;
y++;
shuma=shuma+tmesd;
ditet++;
}
tmess=shuma/10;
printf(“\n\nTemperatura mesatare e stines eshte %.2f grade.”,tmess);
getch ();
return 0;
}

______________________________________________________

Studime te mbara!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: