Zgjidhja e Ushtrimeve te Leksionit 3

Një zgjidhje e ushtrimeve të leksionit 3 :

Ushtrimi 1 :

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main(){
int a,b,c;
printf(“Jepni nje numer te plote : “);
scanf(“%d”,&a);
printf(“Jepni nje numer te plote : “);
scanf(“%d”,&b);
if(a>b)printf(“\n\t\t%d”,a);
else printf(“\n\t\t%d”,b);
getch();
return 0;
}

______________________________________________________

Ushtrimi 2 :

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main(){
int a,b,c;
printf(“Jepni nje numer te plote : “);
scanf(“%d”,&a);
printf(“Jepni nje numer te plote : “);
scanf(“%d”,&b);
printf(“Jepni nje numer te plote : “);
scanf(“%d”,&c);
if(a%5==0)printf(“\n\t\tPo!”);
else if(b%5==0)printf(“\n\t\tPo!”);
else if(c%5==0)printf(“\n\t\tPo!”);
else printf(“\n\t\tJo!”);
getch();
return 0;
}

_______________________________________________________

Ushtrimi 3 :

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main(){
int a,b,c;
printf(“Jepni nje numer te plote : “);
scanf(“%d”,&a);
printf(“Jepni nje numer te plote : “);
scanf(“%d”,&b);
printf(“Jepni nje numer te plote : “);
scanf(“%d”,&c);
if(a>=b>=c)printf(“\n\t\t%d”,a);
else if(a>=c>=b)printf(“\n\t\t%d”,a);
else if(b>=a>=c)printf(“\n\t\t%d”,b);
else if(b>=c>=a)printf(“\n\t\t%d”,b);
else printf(“\n\t\t%d”,c);
getch();
return 0;
}

_______________________________________________________

Ushtrimi 4 :

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main(){
int a,b,c,shuma;
printf(“Jepni nje numer te plote : “);
scanf(“%d”,&a);
printf(“Jepni nje numer te plote : “);
scanf(“%d”,&b);
printf(“Jepni nje numer te plote : “);
scanf(“%d”,&c);

if(a>=b>=c){
shuma=b+c;
if(a>shuma)printf(“\nNumri %d eshte me i madh se shuma %d + %d .”,a,b,c);
else if(a==shuma)printf(“\nNumri %d eshte i barabarte me shumen %d + %d .”,a,b,c);
else printf(“\nShuma %d + %d eshte me e madhe se numri %d .”,b,c,a);
}
else if(a>=c>=b){
shuma=b+c;
if(a>shuma)printf(“\nNumri %d eshte me i madh se shuma %d + %d .”,a,c,b);
else if(a==shuma)printf(“\nNumri %d eshte i barabarte me shumen %d + %d .”,a,c,b);
else printf(“\nShuma %d + %d eshte me e madhe se numri %d .”,c,b,a);
}
else if(b>=a>=c){
shuma=a+c;
if(b>shuma)printf(“\nNumri %d eshte me i madh se shuma %d + %d .”,b,a,c);
else if(b==shuma)printf(“\nNumri %d eshte i barabarte me shumen %d + %d .”,b,a,c);
else printf(“\nShuma %d + %d eshte me e madhe se numri %d .”,a,c,b);
}
else if(b>=c>=a){
shuma=a+c;
if(b>shuma)printf(“\nNumri %d eshte me i madh se shuma %d + %d .”,b,c,a);
else if(b==shuma)printf(“\nNumri %d eshte i barabarte me shumen %d + %d .”,b,c,a);
else printf(“\nShuma %d + %d eshte me e madhe se numri %d .”,c,a,b);
}
else {
shuma=a+b;
if(c>shuma)printf(“\nNumri %d eshte me i madh se shuma %d + %d .”,c,b,a);
else if(c==shuma)printf(“\nNumri %d eshte i barabarte me shumen %d + %d .”,c,b,a);
else printf(“\nShuma %d + %d eshte me e madhe se numri %d .”,b,a,c);
}
getch();
return 0;
}

_______________________________________________________

Ushtrimi 5 :

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main(){
int tipi;
int v;
printf(“Jepni tipin e mjetit : “);
scanf(“%d”,&tipi);
printf(“Jepni shpejtesine e mjetit : “);
scanf(“%d”,&v);
if(tipi==1){
printf(“\nMjeti eshte veture !\n”);
if(v<80)printf(“Vetura po leviz me shpejtesi nen normat e lejuara.”);
else if(v<110)printf(“Vetura po leviz me shpejtesi ne normat e lejuara.”);
else printf(“Mjeti po leviz me shpejtesi mbi normat e lejuara.”);
}
else if(tipi==2){
printf(“\nMjeti eshte kamion !\n”);
if(v<60)printf(“Kamioni po leviz me shpejtesi nen normat e lejuara.”);
else if(v<90)printf(“Kamioni po leviz me shpejtesi ne normat e lejuara.”);
else printf(“Kamioni po leviz me shpejtesi mbi normat e lejuara.”);
}
else if(tipi==3){
printf(“\nMjeti eshte autobuz !\n”);
if(v<60)printf(“Autobuzi po leviz me shpejtesi nen normat e lejuara.”);
else if(v<80)printf(“Autobuzi po leviz me shpejtesi ne normat e lejuara.”);
else printf(“Autobuzi po leviz me shpejtesi mbi normat e lejuara.”);
}
else printf(“\nE dhena qe ju shtuat eshte e gabuar!\nJu lutem rifutni te dhenat!”);
getch();
return 0;
}

_______________________________________________________

Kjo zgjidhje i shkon përshtat operatorëve që janë shpjeguar deri më tani nga leksionet të HardSoft , pasi ka zgjidhje edhe më të shkurtra edhe efektive për pjesë të algoritmeve të përzgjedhur .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: