JavaScript (pjesa e tretë)

JavaScript është një gjuhë e shruar që përdoret për Ueb-in.

JavaScript është përdorur në shumicën e faqeve Ueb për të shtuar funksionalitetin  e faqeve. JavaScript është e lehtë për tu mësuar.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body> 

<p id=”myP”></p>

<script>
var x=5; // Deklaro X
var y=x+2; // Deklaro Y
document.getElementById(“myP”).innerHTML=y // Shkruaj vleren e Y
</script>

<p><strong>Shenim:</strong> Komentet nuk jane te ekzekutueshme</p>

</body>
</html>

7

Shenim: Komentet nuk jane te ekzekutueshme

<!DOCTYPE html>
<html>
<body> 

<script>
var pi=3.14;
var person=”Krokodili”;
var answer=’Po une jam’;

document.write(pi + “<br>”);
document.write(person + “<br>”);
document.write(answer + “<br>”);
</script>

</body>
</html>

3.14
Krokodili
Po une jam

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<script>
var x=5;
var y=6;
var z=x+y;

document.write(x + “<br>”);
document.write(y + “<br>”);
document.write(z + “<br>”);
</script>

</body>
</html>

Advertisements

Posted on May 26, 2013, in Informacion Per Ju, Javascript and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: