JavaScript (pjesa e shtatë)

JavaScript është një gjuhë e shruar që përdoret për Ueb-in.

JavaScript është përdorur në shumicën e faqeve Ueb për të shtuar funksionalitetin  e faqeve. JavaScript është e lehtë për tu mësuar.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
function validateForm()
{
var x=document.forms[“myForm”][“fname”].value;
if (x==null || x==””)
{
alert(“Emri jot eshte jashte”);
return false;
}
}
</script>
</head> 

<body>
<form name=”myForm” action=”demo_form.asp” onsubmit=”return validateForm()” method=”post”>
Emri: <input type=”text” name=”fname”>
<input type=”submit” value=”Vazhdo”>
</form>
</body>

</html>

Emri:  
<!DOCTYPE html>
<html>
<body> 

<p id=”demo”></p>

<script>
var w=window.innerWidth
|| document.documentElement.clientWidth
|| document.body.clientWidth;

var h=window.innerHeight
|| document.documentElement.clientHeight
|| document.body.clientHeight;

x=document.getElementById(“demo”);
x.innerHTML=”Browseri ka keto permasa gjeresi: ” + w + “, gjatesi: ” + h + “.”
</script>

</body>
</html>

Browseri ka keto permasa gjeresi: 558, gjatesi: 464.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
function newDoc()
{
window.location.assign(“http://www.krokodili.com/”)
}
</script>
</head>
<body>

<input type=”button” value=”Hap nje dokument” onclick=”newDoc()”>

</body>
</html>

 

Advertisements

Posted on May 26, 2013, in Informacion Per Ju, Javascript and tagged . Bookmark the permalink. 8 Comments.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: