Javascript (pjesa e katërt)

JavaScript është një gjuhë e shruar që përdoret për Ueb-in.

JavaScript është përdorur në shumicën e faqeve Ueb për të shtuar funksionalitetin  e faqeve. JavaScript është e lehtë për tu mësuar.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body> 

<script>

var x1=34.00;
var x2=34;
var y=123e5;
var z=123e-5;

document.write(x1 + “<br>”)
document.write(x2 + “<br>”)
document.write(y + “<br>”)
document.write(z + “<br>”)

</script>

</body>
</html>

34
34
12300000
0.00123

<!DOCTYPE html>
<html>
<body> 

<script>
var person=new Object();
person.firstname=”John”;
person.lastname=”Doe”;
person.age=50;
person.eyecolor=”blue”;
document.write(person.firstname + ” eshte ” + person.age + ” vjec.”);
</script>

</body>
</html>

John eshte 50 vjec.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Kliko mbi butonin per te thirrur nje funsion</p>

<button onclick=”myFunction(‘Korkodili’,’portal teknologjik’)”>Provo</button>

<script>
function myFunction(name,job)
{
alert(“Mireseerdhe ” + name + “, eshte nje ” + job);
}
</script>

</body>
</html>

 

Advertisements

Posted on May 26, 2013, in Informacion Per Ju, Javascript and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: