JavaScript (pjesa e gjashtë)

JavaScript është një gjuhë e shruar që përdoret për Ueb-in.

JavaScript është përdorur në shumicën e faqeve Ueb për të shtuar funksionalitetin  e faqeve. JavaScript është e lehtë për tu mësuar.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body><p>Kliko mbi butonin per te pare se cdo te ndodhe</p>
<button onclick=”myFunction()”>Provo</button>
<p id=”demo”></p> 

<script>
function myFunction()
{
var x=””,i=0;
for (i=0;i<10;i++)
{
if (i==3)
{
break;
}
x=x + “Numri eshte ” + i + “<br>”;
}
document.getElementById(“demo”).innerHTML=x;
}
</script>

</body>
</html>

Kliko mbi butonin per te pare se cdo te ndodheProvo
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
var txt=””;
function message()
{
try
{
adddlert(“Welcome guest!”);
}
catch(err)
{
txt=”Ka gabime ne faqe\n\n”;
txt+=”Pershkrimi i gabimit: ” + err.message + “\n\n”;
txt+=”Kliko OK per te vazhduar.\n\n”;
alert(txt);
}
}
</script>
</head><body>
<input type=”button” value=”Shiko mesazhin” onclick=”message()” />
</body> 

</html>

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<script>
function myFunction()
{
try
{
var x=document.getElementById(“demo”).value;
if(x==””) throw “bosh”;
if(isNaN(x)) throw “ska numer”;
if(x>10) throw “shumë i lartë”;
if(x<5) throw “shumë i ulët”;
}
catch(err)
{
var y=document.getElementById(“mess”);
y.innerHTML=”Error: ” + err + “.”;
}
}
</script>

<h1>JAVASCRIPT</h1>
<p>Shruaj nje numer nga 5-10:</p>
<input id=”demo” type=”text”>
<button type=”button” onclick=”myFunction()”>Testo eksperimentin</button>
<p id=”mess”></p>

</body>
</html>

Advertisements

Posted on May 26, 2013, in Informacion Per Ju, Javascript and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: