Disa shembuj HTML (Pjesa 1)

Për t’i ekzekutuar këta shembuj, duhet t’i ruani në një editor me prapashtesën .HTML

1.<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<h1>Paragrafi im i parë</h1>

<p>Paragrafi im i parë</p>

</body>

</html>

1.Paragrafi im i parë

Paragrafi im i parë

2.HTML Headings

<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<h1>Unë mësoj 1</h1>

<h2> Unë mësoj 2</h2>

<h3> Unë mësoj 3</h3>

<h4> Unë mësoj 4</h4>

<h5> Unë mësoj 5</h5>

<h6> Unë mësoj 6</h6>

</body>

</html>

2.Unë mësoj 1

Unë mësoj 2

Unë mësoj 3

Unë mësoj 4

Unë mësoj 5
Unë mësoj6

3.Elementet HTML

<p>Ky është një paragraf</p>

<a href=”default.htm”>Ky është një link</a>

 3.

4.<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<a href=”http://www.krokodili.com”>

Ky është një link</a>

</body>

</html>

4.Ky është një link

5.Komentet HTML

<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<!–Ky koment nuk do të shfaqet–>

<p>Është një paragraf i rregullt</p>

</body>

</html>

5.Është një paragraf i rregullt

6.Format

<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<p><b>Ky tekst është bold</b></p>

<p><strong>Ky tekst është strong</strong></p>

<p><i>Ky tekst është italic</i></p>

<p><em>Ky tekst është emphasized</em></p>

<p><code>Ky është shkrim kompjuteri </code></p>

<p>Ky është<sub> subscript</sub> dhe <sup>superscript</sup></p>

</body>

</html>

6.Ky tekstështë bold

Ky tekst është strong

Ky tekst është italic

Ky tekst është emphasized

Ky është shkrim kompjuteri

Ky është subscript dhe superscript

7.<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<a href=”http://www.krokodili.com” target=”_blank”>Vizitoni krokodili.com!</a>

<p>Në qoftë se ju përdorni atributin target “_blank” linku juaj do t’ju hapë një dritare të re</p>

</body>

</html>

7.Vizitoni krokodili.com!

Në qoftë së ju përdorni atributin target “_blank” linku juaj do t’ju hapë një dritare të re

8.<img src=”krokodili.jpg” alt=”krokodili” width=”304″ height=”228″> 8.Këtu do të dalë imazhi i vendosur nga ju.
Advertisements

Posted on April 21, 2013, in Home, HTML, Informacion Per Ju and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: